Se alla

Tips: Regional handlingsplan

Skapa gemensamt arbetssätt

Måndag 14 september 2015

Regionen kan fungera som en motor i att ta fram kommungemensamma principer för hur gruppen fattiga EU-medborgare ska bemötas i olika sammanhang. Vilken hjälp ska kommunernas socialtjänst ge, hur ska kommunerna hantera olagliga bosättningar m.m.

Läs mer: Så gjorde Liberalerna i Västerbotten.