Se alla

Tips: Utbildning

Sprid kunskapen där den behövs

Måndag 14 september 2015

Finns ett behov av utbildning för den personal som är i kontakt med gruppen fattiga EU-medborgare i er kommun/landsting? Interpellera/motionera om att personalen som dagligen kommer i kontakt med gruppen får utbildning för att bättre kunna möta individen. Hur ser situationen ut för gruppen i hemländerna där Anti-ziganismen och utbredd diskriminering förekommer? Vad görs nationellt? Här kan regioner fungera som kunskapsspridare till kommunerna.