Se alla

Tips: Vänortssamarbete

Så kan din kommun hjälpa till i Rumänien

Måndag 14 september 2015

Genom ett vänortssamarbete kan din kommun skapa kontakt med en kommun i Rumänien i syfte att utveckla socialtjänst, äldreomsorg och skola på plats samtidigt som man belyser romernas situation och kanske kan förmedla en rättvis bild av livet situationen för de som försörjer sig genom att tigga i Sverige. Kontakt kan skapas med hjälp av ideella organisationer på plats. Undersök om det finns t.ex. EU-medel att söka för ett samarbete vilket ligger väl i linje med att Liberalerna är Sveriges mest EU-vänliga parti. De långsiktiga lösningarna finns i hemländerna och det är på plats i Rumänien och Bulgarien som behöver förbättringar av villkoren för alla deras medborgare behöver ske.