Se alla

Tips: Informationskort

En väg till förståelse

Måndag 14 september 2015

Tanken är att motionera om att kommunen tar fram ett översatt informationskort med 1:a sidan: information om rättigheter och skyldigheter som EU-medborgare i Sverige, 3-månaders regeln, allemansrätten, tältförbud i tätort, rätt till vård som inte kan anstå etc. Sida 2: Kontaktuppgifter till polis, sjukvård, socialtjänst och ideella organisationer lokalt.

På så sätt underlättas EU-medborgarnas möte med det svenska samhället, och vi kanske kan förebygga en del av de konflikter och problem som kan uppstå.

Läs mer här.