Se alla

Gunvor Engström till Liberalernas arbetsgrupp om jämställdhet

Måndag 14 september 2015

gunvor_bakgrund

Gunvor Engström tar plats i Liberalernas jämställdhetspolitiska arbetsgrupp som oberoende expert. Engström har en lång erfarenhet från svensk offentlig förvaltning och från olika styrelseuppdrag. Hon har bakgrund som vd för Företagarna och som landshövding i Blekinge.

– Jag är övertygad om att jämställdhet bottnar i reell möjlighet att välja sin egen väg. Lägre löner, traditionella strukturer och för få möjligheter att påverka viktiga beslut försvårar många kvinnors livsval. Jag ser det som ett privilegium att få vara med och ta fram förslag som kan göra det möjligt för fler kvinnor att forma sitt liv efter egen lust och förmåga. Därför har jag tackat ja till att vara med i Liberalernas jämställdhetsgrupp, säger Gunvor Engström.

Arbetsgruppen leds av Gulan Avci, ordförande för Liberala kvinnor. Avci är glad över Engströms medverkan i arbetsgruppen.

– Jag är oerhört glad över att Gunvor Engström tackat ja för att vara med i Liberalernas jämställdhetsgrupp. Med sin gedigna erfarenhet och kunskap kommer Gunvor att vara en stor resurs för gruppen, säger Gulan Avci, ordförande i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen sammanträder nu på onsdag den 16 september.

Presskontakt:

Liberalernas presstjänst: 0708 5490 20