Se alla

Tips: Härbärgen

Rusta för vintern

Måndag 14 september 2015

Ingen människa ska behöva frysa ihjäl vintertid för att de saknar bostad. Fattiga EU-medborgare tillhör en av flera grupper som är särskilt utsatta i detta hänseende. Stöd till organisationer som tillhandahåller härbärgen är ett sätt att vintertid lösa det akuta behovet av tak över huvudet. Svenska ESF-rådet ansvarar för en fond där bl.a. organisationer kan ansöka om medel för att bistå utsatta EU-medborgare.

Läs mer här:

ESF-rådet

Hjärta till Hjärta

Härbärgen i Halland

Härbärgen i Lund