Se alla

Tips: Juridiken bakom besluten

Lagar och regler om tiggeri

Måndag 14 september 2015

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en sammanställning av de lagar och förordningar som gäller i frågor som rör fattiga EU-medborgare som tigger i Sverige.

Läs mer här.