Se alla

Tips: Kartläggning

Skaffa underlag för kloka beslut

Måndag 14 september 2015

Aktualisera frågan genom att interpellera ansvarigt råd/ordf. för socialnämnden. Ställ frågor om hur situationen ser ut i din kommun. Vilka åtgärder gör socialtjänsten för gruppen fattiga EU-medborgare? Blir en chans att diskutera frågan och lösningar i ditt kommunfullmäktige.

Initiera eller motionera om att socialförvaltningen ges i uppdrag att presentera en djupare kartläggning över situationen i din kommun. Tanken är att kartläggningen ska ge ett kunskapsunderlag som kan diskuteras för vidare förslag. Ger ett aktuellt läge som ni i fullmäktige kan utgå ifrån då ni diskuterar frågan.