Se alla

Cecilia Wikström inte längre toppkandidat till EU-parlamentet

Lördag 9 mars 2019

Liberalernas partistyrelse har i idag bett vår EU-parlamentariker Cecilia Wikström att välja mellan att antingen toppa Liberalernas lista i valet till EU-parlamentet eller behålla sina två arvoderade styrelseuppdrag i de börsnoterade bolagen Beijer Alma AB och Elekta AB.

Tyvärr har Cecilia Wikström valt att behålla sina styrelseuppdrag. Liberalerna beklagar detta.

Den som är Europaparlamentariker får inte kunna misstänkas för att ha dubbla lojaliteter. Cecilia Wikström har inte begått några formella fel, men hennes sidouppdrag innebär en uppenbar risk att hennes politiska handlande kommer att ifrågasättas utifrån misstankar om ovidkommande hänsyn.

Omfattningen och arvodesnivån för styrelseuppdragen gör också att frågor om dubbla lojaliteter och förtroende uppstår.

Cecilia Wikström valt att inte lämna styrelseuppdragen, trots att en enig partistyrelse vädjat till henne att göra det. Därför har partistyrelsen idag tvingats fatta beslutet att Cecilia Wikström inte kan vara Liberalernas toppkandidat till Europaparlamentsvalet.

– Vi beklagar verkligen att Cecilia Wikström har fattat detta beslut då hon är en omvittnad framgångsrik Europaparlamentariker och dessutom en mycket uppskattad företrädare för vårt parti, säger Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm.

– Jag vill också understryka att Cecilia Wikström har hanterat styrelseuppdragen enligt gällande regelverk för Europaparlamentet. Det finns alltså inte någon misstanke om att formella felaktigheter ska ha begåtts, fortsätter Maria Arnholm.

– Valberedningen – och inte minst jag själv – borde ha insett att detta är en fråga om förtroende och då hanterat frågan om styrelseuppdragen innan Cecilia Wikström blev vald till att toppa Liberalernas EP-lista.

– Nu måste vi se till att vi som är det mest Europavänliga partiet får utrymme att prata politik, säger Maria Arnholm. Nu ska vi gå vidare och inom kort ha ett partiråd efter att valberedningen har arbetat fram ett förslag på ett nytt toppnamn. Jag känner tillförsikt att vi trots dagens beslut kommer att få fram en intressant kandidat då vi har så många kunniga och engagerade Europaentusiaster i vårt parti.

Liberalernas etikkommitté har också gjort en bedömning av frågan. Läs deras beslut här.