Se alla

Sverige måste införa nolltolerans mot terrorism

Tisdag 30 juni 2015

Det är välkommet att regeringen aviserar att de nu kommer följa de rekommendationer som antogs mot terrorism i FN:s säkerhetsråd den 24 september 2014. Men regeringens hantering av terroristlagstiftningen riskerar fördröja en effektiv lagstiftning för att förhindra att fler unga med svenska medborgaskap lockas till att resa och ägna sig åt hänsynslösa handlingar.

Regeringen leverera, alldeles försent, det viktiga tilläggsdirektivet om kriminalisering av deltagande i väpnad strid som del i terroristutredningen. Den presenterades istället samtidigt som utredaren föreslog ändringar i rekryteringslagen bl.a. kring resor och utbildning i terroristsyfte.

Liberalerna och alliansens tillkännagivande att överväga en kriminalisering av deltagande i strid för en terroristorganisation måste leda till en ändring i lagen och skärpta straff. Dagens lagstiftning har i vissa avseenden inte prövats, nu finns ett aktuellt ärende med 45-åringen från Örebro kring rekrytering av terrorister.

Men dagens lagstiftning är heller inte komplett utifrån det nya politiska läget som präglar vår omvärld. Alldeles för många unga har radikaliserats och luras in i ett religiöst budskap i syfte att begå avskyvärda handlingar och mord.

Det är uppenbart att Islamiska statens aktioner bidragit till en allt mer ökande främlingsfientlighet, oro men också islamofobi.

Därför får vi aldrig acceptera att extrema islamistiska rörelser med våldsbejakande budskap kidnappa en hel religion, inte heller får de som uppenbarligen även i Sverige öppet stöttar IS-värderingar stå oemotsagda. Vi ska ha nolltolerans mot all form av terrorism, oavsett om det handlar om att finansiera, stötta, rekrytera, underlätta resor eller vad det nu kan tänkas handla om.

Eftersom det är religionen som används som metod för att locka i moskéer, i föreningar eller på sociala medier har de som står för en liberal och modern tolkning en viktig roll att ringa i varningsklockorna när ungdomar hjärntvättas.

Liberalerna är kritisk till att tilläggsdirektivet om stridande i utlandet för en terrororganisation försenats kraftigt. Den utgör en viktig del för en effektiv lagstiftning. Till skillnad från regeringens mjuka direktiv att ”analysera behovet” av kriminalisering anser Liberalerna att den som reser för att strida för Al-Qaida, Al-Shabab eller Islamiska staten ska lagföras för terroristbrott med höga straff.

Det förslag som hittills levererats om maxstraff på två års fängelse för att resa med avsikt att delta i en terroristorganisation är alldeles för lågt och signalerar knappast hur allvarligt vi faktiskt måste se på terrorism. Straffskalan måste skärpas om den överhuvudtaget ska ha någon avskräckande effekt.

Det återstår att se vad deltagande i strid kommer att ge för straff- om utredaren kommer fram till att det ska kriminaliseras. Vår förhoppning är ett skarpt förslag till Riksdagen. Sverige måste i dessa frågor samverka med länder som Frankrike och våra nordiska grannländer, där har man i flera avseenden gått längre. När det gäller frågan om att beslagta pass anser Liberalerna att det är en miss i hela utredningen att inget sådant uppdrag finns.

Det måste bli lättare för polis och åklagare att direkt kunna dra in det svenska passet om någon planerar eller förbereder en resa till ett konfliktområde i syfte att delta i terrorverksamhet.

Roger Haddad (FP)

Riksdagsledamot i Justitieutskottet, Rättspolitisk talesperson

Läs artikeln på vlt.se