Se alla

I utsatta förorter ska skolan stå för frihet

Liberalerna: Så vill vi höja studieresultaten och öka arbetsron

Fredag 26 juni 2015

Tänk en situation där männen bestämmer hur kvinnor ska vara klädda, vid vilka tider de får vistas på gator och torg eller vilka restauranger och kaféer de får besöka. Att det skulle vara så i Sverige år 2015 är för många helt otänkbart, men flera berättelser kommer nu fram som visar att det är så det ser ut och fungerar i en del svenska förorter.

Liberalerna har under många år lyft utmaningarna som finns i ett stort antal bostadsområden runt om i Sverige. Vi har gjort detta för att uppmärksamma de sociala problem och den ofrihet som finns.
Reformbehoven är fortsatt stora. Det handlar om att fler måste få jobb men också om att stå upp för grundläggande värderingar. Liberaler kan inte acceptera att kvinnors frihet begränsas. Hot och brott i hederns namn och medeltida värderingar som tvingar kvinnor till ett liv utan frihet är helt oacceptabelt. Jämställdhet och frihet är grundbultar i det svenska samhället och dessa värderingar får inte kompromissas bort.

Det behövs därför en bred ansats för att mota den situation som det nu vittnas om från några bostadsområden. Polisen måste vara närvarande, liksom rättsväsendet och samhället i övrigt. Integrationen behöver förbättras och trösklarna till arbetsmarknaden sänkas. Den som kommer till landet ska få kunskap om de regler som gäller.

En välfungerande skola med höga förväntningar och tydliga krav på ordning är helt avgörande om man långsiktigt ska lyfta dessa bostadsområden. Det är därför viktigt att vi fortsätter med reformer som generellt stärker undervisningens kvalitet och höjer läraryrkets status.

Skolledare, lärare och personal behöver verktyg och stöd att hantera en stökig vardag och ge dem möjlighet att arbeta förebyggande för en trygg miljö. Men det är naturligtvis helt avgörande att eleverna faktiskt är närvarande i skolan. Vi kan inte acceptera skolk eller att elever undantas från vissa delar av undervisningen av religiösa skäl.

Höga förväntningar och ordning är särskilt viktigt i de områden och för de elever som behöver skolan allra mest. Det handlar om möjlighet att genom kunskap göra en klassresa, men det handlar också om att skolan ska vara en oas av demokrati, jämställdhet och trygghet då det omgivande samhället upplevs som förtryckande. En trygg skola där alla har lika rättigheter och skyldigheter blir en motkraft mot reaktionära strömningar i andra delar av samhället.

Liberalerna presenterar därför nu en rad förslag för att lyfta kunskapsresultaten, närvaron och studieron i dessa skolor:

  • Rutiner för att motarbeta skolk och för att följa upp varför en elev är frånvarande måste förbättras.
    Ansträngningarna för att få elever som skolkar under lång tid tillbaka till skolan måste intensifieras.
    Skolinspektionen bör specialgranska frånvarons omfattning och orsaker i utanförskapsområden.
  • 100 miljoner kronor bör satsas för att få ordning på stök och bråk i klassrummen.
  • Fler karriärtjänster för lärare ska inrättas i utanförskapsområden.
  • Elever ska inte kunna avstå från att delta i sim- eller sexualkunskapsundervisning av skäl som till exempel religion och tradition.Så ser vi till att barn och unga vet att alla är välkomna på kaféer, att även om man är tjej så får man vara ute efter middagstid och att man som kvinna får klä sig hur man vill.
  • Skolan i Sveriges mest utsatta bostadsområden ska vara den oas av frihet och den språngbräda till klassresan som skolan faktiskt är när det fungerar som bäst. Allt annat är ett misslyckande.

Christer Nylander
Vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.