Se alla

Sverige borde satsa på CCS-teknik

Måndag 25 oktober 2021

Svenska initiativ inom infångning och lagring av koldioxid kan få stort genomslag internationellt. Vi bör ersätta den nuvarande regeringens passivitet med en offensiv och Sverige borde satsa på infångning och lagring av koldioxid, skriver Nyamko Sabuni och Helena Gellerman i SvD.

Liberalerna har länge fört en politik för att minska koldioxidutsläppen. Idag är vår ambition att komma med konkreta förslag för att Sverige ska nå målen i Parisavtalet och i bästa fall bli koldioxidneutrala innan 2045. Därför vill Liberalerna satsa på infångning och lagring av koldioxid, CCS-teknik, samtidigt som vi nyttjar kärnkraften och elektrifierar transportsektorn.

Sverige har goda förutsättningar för att bli världsledande inom CCS-teknik. Av den orsaken har vi motionerat i riksdagen om att målet med CCS-tekniken borde vara att minska Sveriges koldioxidutsläpp. Vi vill minska den med 10 miljoner ton per år till 2030 och 20 miljoner ton per år till 2035. IPCC har varit tydliga i sina framtidsscenarier, vi måste kunna fånga och lagra koldioxid, annars kommer vi aldrig klara 1,5-gradersmålet.

Sveriges 15 största utsläppare, som tillsammans står för en fjärdedel av Sveriges koldioxidutsläpp har endast minskat sina utsläpp med en bråkdel. Organisationen Energiföretagen säger att deras bransch skulle kunna leverera negativa utsläpp via bio-CCS redan 2025 om bara politikerna var tydliga. Även Stockholm Exergi har gått ut med att CCS-teknik går att applicera på deras nya verksamhet i Lövsta, men de väntar på tydliga politiska besked.

Sverige behöver byta regering, från den nuvarande passiva till en offensiv borgerlig.

Läs hela artikeln här.