Se alla

EU måste ta ställning mot länder som Polen

Tisdag 26 oktober 2021

EU måste ta ställning mot länder som Polen. Polen refereras ofta till som Europas mest homofoba land och det har nu gått två år sedan fler än hundra kommuner och städer, motsvarande en tredjedel av landet, utfärdade särskilda deklarationer för hur hbtq-frågor ska hanteras. Deklarationen är inte juridiskt bindande men innebär i vissa fall att homosexualitet inte får visas öppet eller ens talas om i skolor, skriver Nyamko Sabuni, Arman Teimouri och Robert Hannah i Aftonbladet debatt.

Införandet av så kallade hbtq-fria zoner markerar hotet mot den liberala demokratin i både Polen och Europa. Förutom begränsandet av hbtq-personers fri- och rättigheter i Polen så reduceras utrymmet för media, civilsamhället, och även aborträtten har inskränkts. Sverige kan inte bara stå och titta på när detta händer så nära oss i ett av EU-länderna. EU:s viktigaste uppgift är att skydda medborgarnas fri- och rättigheter. EU måste ta ställning mot länder som Polen.

Liberalerna vill värna och skydda demokratin, och presenterar därför tre förslag för att öka påtryckningarna på EU-länder som verkar i antidemokratiska riktningar.

  • EU är ett samarbete, inte en bankomat. Länder som går emot EU:s värderingar och principer ska granskas, och det ska bli lättare att vidta skarpa ekonomiska åtgärder.
  • Sverige ska leda arbetet för att stärka demokratin i EU. Vi vill att Sverige tar initiativ under sitt ordförandeskap i ministerrådet 2023 för att bland annat värna medias oberoende, stärka EU:s byrå för grundläggande rättigheter och skyddet för hbtq-personer.
  • Uteslutning av medlemsländer ska bli ett alternativ. Länder som inskränker grundläggande fri- och rättigheter hör inte hemma i EU. Liberalerna vill därför göra det möjligt att utesluta länder som inte följer demokratins principer.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om Liberalernas politik här.