Se alla

Svenska språket är viktigt för integrationen

Fredag 1 oktober 2021

Idag skriver Nyamko Sabuni på Aftonbladets debattsida om att det svenska språket måste få en mycket viktigare roll i samhällsdebatten.

Det finns i dagsläget statsdelar där barnen bara har en fjärdedel av det normala ordförrådet på svenska. Trots detta fortsätter regeringen förhala införandet av tydliga förväntningar på att vuxna invandrare ska lära sig svenska, skriver Sabuni.

Liberalerna satsar på svenska språket i budgeten.

  • Liberalerna satsar på svenska språket i budgeten. Liberalerna vill se språk- och samhällskunskapstest vid ansökan om medborgarskap.
  • Inför obligatorisk språkförskola. I Sveriges 60 utsatta områden har tre av fyra barn utländsk bakgrund. Liberalerna vill att de ska gå i förskolan för att träna svenska. Därför vill vi genomföra en reform för obligatorisk språkförskola på 120 miljoner kronor kommande åren.
  • Prioritera svenska språket i skolan. Genom att stärka svenska språkets ställning i skolan kan ge fler elever bättre möjligheter för att lyckas. Liberalerna vill öka undervisningstiden i bland annat svenska och ge de skolor som behöver, möjligheten att anpassa timplanen för utökad svenskundervisning. På det satsar vi 700 miljoner kronor.

Läs hela artikeln här.