Se alla

Stoppa trycksåren

Tisdag 19 juni 2018

Smärtsamma sår är en plåga för den drabbade patienten – men också ett stort problem för hälso- och sjukvården. Svårläkta sår medför stora kostnader för behandling. Kunskapen finns om hur vi förebygger trycksår – det är hög tid att befria patienterna från detta lidande. Det är oacceptabelt att trycksår utgör ett så stort vårdskadeproblem eftersom det går att förebygga. Nedprioritering är dumsnålt: Internationell forskning visar tydligt att vårdkostnaderna för trycksår överstiger kostnaderna för att förebygga.
Varje sjukhus, varje vård- och omsorgsboende borde ha en strategi för att förebygga skador som skapar så stort lidande hos patienterna. Det skriver Barbro Westerholm och Anna Starbrink i Dagens Medicin. Läs debattartikeln