Se alla

Ny rapport mot hedersförtryck

Måndag 18 juni 2018

 

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Liberalerna presenterar idag en rapport mot hedersförtryck.
-Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få del av rätten att bestämma över sina
egen framtid, säger Jan Björklund Liberalernas partiledare när rapporten presenterades.
Det handlar om saker som tagits för självklara i vårt samhälle men som förblivit
oåtkomliga för de flickor och pojkar, kvinnor och män som lever i en miljö där familjens och
gruppens heder är överordnad individens frihet. Läs rapporten här