Se alla

S har ansvar för polisbristen

Onsdag 20 juni 2018

Roger Haddad
Kritiserar polisbristen.

Antalet områdespoliser som finns på papperet överensstämmer heller inte med hur många områdespoliser som finns i verkligheten, bland annat arbetar många med andra uppgifter. Vi bedömer att Stockholm saknar ungefär en tredjedel av de områdespoliser som behövs.
Socialdemokraterna, som har haft ansvar för polisen i fyra år, vill få väljarna att tro att en röst på dem är en röst på välfärd och trygghet. Men under deras tid vid makten har antalet poliser minskat och avhoppen från poliskåren ökat. Roger Haddad och Lotta Edholm skriver om polisbristen. Läs debattartikeln