Se alla
Allan Widman försvar

Snabbrusta försvaret

Måndag 21 februari 2022

Dessvärre framstår ett ryskt angrepp mot Ukraina som allt mer oundvikligt och krig i Sveriges närområde kan inom timmar vara en realitet. Detta kräver handlingskraft från svensk sida, vi behöver snabbrusta försvaret.

Varje år beslutar riksdagen om storleken på beredskapskrediten i statens budget. I statsbudgeten finns en beredskapskredit om 40 miljarder som är dimensionerad för krig, krigsfara eller andra synnerliga omständigheter. Dessa kriterier är nu med råge uppfyllda menar Liberalernas försvarspolitiska talesperson, Allan Widman.

Det skulle skicka en tydlig signal till omvärlden att Sverige är berett att ta sitt ansvar. Min bild är att 30 miljarder behövs för att möta behoven, säger Widman till TT.

Liberalerna anser därför att Sverige bör använda trettio miljarder som ett engångsbelopp för anskaffning av ammunition till armén, flygvapnet och marinen samt annan utrustning för uthållig strid. Det är ett substantiellt tillskott till vår förmåga och en tydlig signal till omvärlden att vi är beredda att ta vårt ansvar.

Blixtlån till Ukraina

Det är en god tanke att stötta Ukraina med krigsmateriel. Sverige har dock begränsade möjligheter att just nu avvara krigsmateriel samtidigt som det är oklart vad Ukraina bäst behöver.

Det snabbaste och enklaste är därför att Sverige beslutar om ett blixtlån till landet om tio miljarder. Med de medlen kan Ukraina skaffa det som man bäst behöver här och nu, säger Allan Widman avslutningsvis.

Här kan du läsa mer.

Här kan du läsa mer om Liberalernas utrikespolitik.