Se alla

Nu ska antisemitismen i skolor kartläggas

Onsdag 3 januari 2024

Liberalerna kommer alltid stå upp för den judiska minoriteten och vi kommer aldrig vända bort blicken. Som ett fortsatt led i arbetet att motverka antisemitism ger regeringen Skolverket i uppdrag att göra en nationell kartläggning av antisemitism i landets skolor.

Den judiska minoritetens utsatthet är inte ny, men sedan den 7 oktober har vi sett en lavinartad ökning. För att komma åt antisemitismen krävs flera olika åtgärder och kartläggningen som nu ska genomföras är nästa viktiga steg. 

Syftet med en nationell kartläggning är att undersöka barns, elevers och skolpersonals upplevelser av nutida antisemitism, attityder och incidenter. En viktig och avgörande del av uppdraget är att myndigheten även ska lämna förslag på fortsatta insatser för att motverka antisemitism i skolan, skriver partiledare Johan Pehrson, jämställdhetsminister Paulina Brandberg och skolminister Lotta Edholm i Göteborgs-Posten.