Se alla

Så gör vi Sverige friare, grönare och tryggare

Onsdag 20 september 2023

Liberalerna gör stor skillnad i svensk politik. Det visar prioriteringarna i det budgetförslag som regeringen har presenterat för kommande år. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet, enklare vägar in på arbetsmarknaden och Sveriges klimatomställning.  

Var femte tioåring kan inte läsa ordentligt. Det gängrelaterade våldet fortsätter att skörda nya offer. Inflationen äter upp samhällsbyggarnas ekonomi och driver på kostnader i hela samhället. Samtidigt rasar kriget i Ukraina vidare och vi ser konsekvenserna av klimatförändringarna, inte minst med extremvädret i somras.

Vi liberaler har helt enkelt mycket att göra. Det är därför vi valt att sitta i regering. Vi tar ansvar och gör skillnad för Sverige i ett tufft läge.

Stärkt arbets- och utbildningslinje. Vi stärker arbetslinjen med sänkt skatt för alla Sveriges samhällsbyggare: lokförare, poliser, sjuksköterskor och alla pensionärer.

För de som har svårt att hitta ett jobb levererar vi 20 000 nya utbildningsplatser, så att fler kan skaffa sig en utbildning som leder till jobb.

Historisk satsning på säkerheten. För att möta det tuffa säkerhetspolitiska läget gör vi en historisk satsning på försvaret. Totalt ökar försvarets anslag med 27 miljarder kronor från 2023 till 2024. Pengarna ska gå till att stärka vårt försvar, att fortsätta stötta Ukraina och till att förbereda för Nato-anslutningen.

Vi sätter alltid skolan först. Budgeten innehåller en omfattande lässatsning, med fler bemannade skolbibliotek och fler skönlitterära böcker till eleverna. Fler barn ska bli bokslukare och fler barn ska gå från skärm till pärm.

Vi ser till att stödet till skolor i utanförskapsområden ökas, så att man kan locka de bästa lärarna till de klassrum där de behövs allra mest.

Kraftig satsning på välfärden. Den höga inflationen gör att många kommuner och regioner befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Vi lämnar inte välfärden i sticket och satsar 16 miljarder på skola, vård och omsorg.

För att knäcka gängen krävs både stålhandske och lovikkavante. Regeringen miljardsatsar på rättsväsendet för att kunna låsa in gängledarna.

Men med Liberalerna i regering satsas det även på det förebyggande arbetet. Liberalerna har sett till att det blir satsningar på skolsociala team, att socialtjänsten arbetar i skolans lokaler och direkt kan fånga upp unga på glid. Utöver det ska en ny socialtjänstlag tas fram som gör att socialtjänsten arbetar mer förebyggande och får fler verktyg att välja mellan i reaktiva insatser.

Vi har också drivit på för andra viktiga tillskott i arbetet mot utanförskap och otrygghet, som ökade resurser till idrottsrörelsen i utsatta områden, riktade bidrag till kommunernas brottsförebyggande arbete och lovskola.

Vi ska nå våra högt ställda klimatmål. För att fortsätta vägen ned till noll utsläpp levererar vi klimatsatsningar på fyra miljarder kronor, med en stärkning av klimatklivet för fler investeringar i nya gröna innovationer. Vi snabbar på utbyggnaden av laddinfrastruktur och ökar satsningarna på att återställa våtmarker och har inlett de första stegen mot mer kärnkraft i Sverige.

Liberalerna gör skillnad i regeringen. Med vår politik blir Sverige grönare, friare och tryggare. Vi tar ansvar för framtiden.