Se alla
Elektrisk lampkupa i mörkt rum.

Regeringens energipolitik släcker Sverige

Onsdag 3 augusti 2022

Socialdemokraterna fortsätter att tala med kluven tunga om elkrisen. Medan Svenska kraftnät, precis som i Tyskland, nu planerar för elavbrott lade energiminister Farmanbar skamlöst fram Socialdemokraternas syn på energikrisen i Bryssel i tisdags för en vecka sedan. Inte ett ord om kärnkraft. Regeringen bortsåg därmed inte bara från Sveriges linje, beslutad i EU-nämnden, utan det visade tydligt på bluffen i Socialdemokraternas påstådda tillnyktring i kärnkraftsfrågan. Det skriver partiledare Johan Pehrson tillsammans med Arman Teimouri, energipolitisk talesperson.

Energiministrarnas extrainsatta EU-möte i förra veckan handlade om gaskrisen. Det finns en överhängande risk för att många hushåll drabbas av en kall vinter och nedstängda industrier. I Tyskland sprider sig paniken när energikrisen övergått i allvar sedan Putin gjort verklighet av att ytterligare strypa gastillförseln. Varmvattnet stängs av i kommunala byggnader, gatubelysning släcks och elpriset är skyhögt.

Gasransonering är på tapeteten och i Sverige förutspås att elpriserna dubblas i vinter. Även Svenska kraftnät har planer för elavbrott i höst. Energikrisen är ett faktum.

I den här situationen går det inte vara det minsta otydlig, varken här hemma eller i Bryssel. Socialdemokraterna har de senaste åtta åren lagt ner flera svenska reaktorer i förtid motsvarande årsförbrukningen för hela 2,4 miljoner lägenheter.

Mot den bakgrunden lade Liberalerna fram ett förslag på svensk linje i EU som fick stöd i riksdagens EU-nämnd. Sveriges linje skulle efter stödet för Liberalernas förslag vara:

  1. De medlemsstater som planerar att stänga reaktorer borde driva dem vidare.
  2. Medlemsstater som nyligen stängt kärnkraft bör göra allt de kan för att återstarta dem igen.
  3. Sverige ska erbjuda kärnkraftsexpertis som stöd till de länder som ber om det.
  4. Kommissionen borde, när den akuta fasen är över, ta fram en plan för att helt fasa ut den fossila gasen.

Men trots detta valde energiminister Farmanbar att inte ta upp något av de fyra tillägg EU-nämnden skickat med honom. Han valde att beskriva Socialdemokraternas energipolitik, den vi tyvärr känner allt för väl sedan åtta år tillbaka.

Läs hela debattartikeln här.