Se alla

Liberalerna: Upp till 20 000 kronor i sänkta elskatter för en villa i vinter

Torsdag 4 augusti 2022

Regeringens energipolitik släcker Sverige

Höga gaspriser och nedlagd kärnkraft kommer att stå svenska folket dyrt i vinter. Idag har Liberalernas presenterat två förslag för att dämpa elkostnader för hushåll. 

Åtta år av rödgrön energipolitik har gjort att Sverige nu planerar för rullande strömavbrott samtidigt som elpriserna månad för månad slår nya rekord. En följd av stigande elkostnader för hushåll och industrier är att staten på ett oskäligt sätt parallellt ökar sina intäkter. Riksgälden spår att Vattenfall nästa år väntas dela ut 10 miljarder kronor till staten.

Den prisutveckling vi ser på el i mellersta och södra Sverige är på en nivå som kräver politiska åtgärder för att mildra konsekvenserna för hushåll och konsumenter. Det är orimligt att staten ytterligare läger sten på bördan genom att öka sina intäkter på grund av en fullständigt misslyckad energipolitik.

Liberala förslag för att dämpa hushållens elräkningar:

  • Sänkt elmoms från 25 till 6 procent. Det uppskattas till en skattelättnad i storleksordningen 16 miljarder kronor för svenska hushåll som bör genomföras så snart som möjligt.

Elkrisen gör att staten badar i pengar medan hushållen duschar kallt. Familjers plånböcker kläms åt av de rödgröna partiernas misslyckade energipolitik. För att hjälpa hushållen vill Liberalerna snabbsänka elmomsen från 25 till 6 procent, det tillsammans med sänkt elskatt skulle innebära 20 000 kronor lägre elkostnader för en villa i vinter, säger Johan Pehrson, partiledare.

  •  Sänk energisktten. Energiskatten på el sänks i ett första steg med 5 öre/kWh (6,25 öre/kWh inklusive moms), totalt är det en skattesänkning på 4 miljarder kronor. Elskatten ska fortsatt stegvis sänkas under nästa mandatperiod. Målet är att elskatten på lång sikt, och när de offentliga finanserna tillåter, åtminstone halveras.

 Inflationen och elpriserna gör att många oroar sig över att lönen inte ska räcka till. Nu planerar Sverige för rullande strömavbrott samtidigt som staten slår intäktsrekord på elanvändningen. Istället för Magdalena Anderssons missriktade bidrag till vissa familjer vill Liberalerna införa skattelättnader som alla får ta del av och som ger mest till hushållen med högst kostnader, säger Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson.

 

Räkneexempel på vad skattelättnaderna skulle innebära:

 

Typfall Förbrukning Elområde Skattesänkning
Större villahushåll i Skåne Ca 30 000 kWh SE4 Ca 20 000 kr
Vanlig villa i Skåne Ca 20 000 kWh SE4 Ca 14 000 kr
Vanlig villa i Örebro Ca 20 000 kWh SE3 Ca 10 000 kr
Vanlig villa i Luleå Ca 20 000 kWh SE1 Ca 4 000 kr
Större lägenhet i Örebro ca 5 000 kWh SE3 Ca 2 000 kr
Alla exempel utgår förenklat från att hushållet tecknat det billigaste möjliga fasta ettårskontraktet på el  tillgängligt den 1/8.