Se alla

Ingen vinst på elevernas bekostnad

Onsdag 3 augusti 2022

Liberalerna vill införa en ny friskolereform för ökad kvalitet och förbättrad likvärdighet i hela skolsystemet. Den nya reformen ska värna det fria skolvalet och möjligheten för bra friskolor att fortsätta verka. Tydliga regler och striktare krav ska samtidigt stoppa oseriösa aktörer från att starta och driva skolor. Vi vill införa en sanktionstrappa för de skolor som sviker elever.

Liberalerna tror på både kunskap och frihet. Vi tror inte att det står i motsats till varandra, vilket Socialdemokraterna tycks helt övertygade om. I stället för att begränsa skolvalet och minska resurser till alla elever som går på en fristående skola vill vi förbättra skolvalet och satsa 16 miljarder mer än regeringen på skolan.

Vi tror på höga krav – både i klassrummen och på skolorna. Folkpartiet inrättade Skolinspektionen år 2008 i syfte att värna elevers rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet. Sedan dess har vi aktivt verkat för att tillsynen och konsekvenserna för skolor som missköter sitt uppdrag har stärkts. Det har varit viktigt – men inte tillräckligt.

Elevers skolgång går aldrig i repris. Det är därför Skolinspektionen måste få betydligt skarpare verktyg att använda mot skolor som sviker elever – och som samtidigt skrämmer bort oseriösa aktörer från att starta och driva friskolor.

Liberala förslag:

  • Viten ska inte svida, de ska bränna. Om Skolinspektionen hittar brister i en skola kan huvudmannen bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. I snitt är vitesbeloppet endast 500 000 kronor – och bara i ett av tio fall slutar det med att huvudmannen betalar. Det gör det möjligt för huvudmän att spara pengar genom sämre kvalitet och fortsätta tills dess att ett eventuellt hot om vite inkommer. Det varken avhjälper eller avskräcker skolor från att missköta sitt viktiga uppdrag. Vi menar att det alltid måste kosta mer än vad en huvudman kan spara på att dra ner kvaliteten på elevernas utbildning. Liberalerna föreslår därför att vitesbeloppen ska fördubblas och utkrävas direkt.
  • Stopp för vinstutdelning som sker på elevernas bekostnad. Liberalerna ser skolan som en samhällsviktig verksamhet som gynnas av långsiktighet, fokus på kunskap och kvalitet. Det borde således inte vara lämpligt att bedriva skolor med ett kortsiktigt ägande eller spekulation som syfte. Det är direkt olämpligt om elever går miste om stöd, resurser eller undervisningsmaterial på grund av att pengarna i stället tas ut som vinst av ägare till en fristående skola. Om Skolinspektionen finner brister i undervisningen som sannolikt orsakats eller förvärrats av vinstuttag från skolan ska myndigheten kunna utfärda ett vinstutdelningsförbud till huvudmannen. Förbudet ska gälla fram till dess att myndigheten eventuellt kan bekräfta att bristerna har åtgärdats.
  • Sverige måste ha högre ambitioner än att elever ska klara godkänt. Det är viktigt att Skolinspektionen har ett tydligt uppdrag att granska skolor där många elever inte lyckas uppnå godkända betyg. Vi menar att likvärdighet även handlar om att elever med högre betyg får utmaningar och slipper sitta och rulla tummarna på lektionerna i skolan. Liberalerna vill därför ge Skolinspektionen i särskilt uppdrag att i högre utsträckning granska om duktiga och högpresterande elever får de utmaningar och det stöd de behöver för att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling.

Här kan du lyssna på hela inslaget.