Se alla

Regeringen och Samhall sviker funktionsnedsatta

Söndag 15 augusti 2021

Idag skriver Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Arman Teimouri tillsammans med Bengt Eliasson, talesperson för funktionsfrågor om att regeringen och Samhall sviker funktionsnedsatta. Sverige har EUs fjärde högsta arbetslöshet. En särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden är personer med funktionsvariation. Regeringen och Samhall sviker, men det gör inte Liberalerna.

Liberalerna vill göra det enklare för fler personer med funktionsvariation att få ett jobb. Vi vill se följande reformer:

  1. För makten till personen med funktionsnedsättning, utred ett jobbcheckssystem. Dagens subventionerade anställningar för personer med funktionsnedsättning är krångligt och svåröverskådligt. Det är sällan som både den arbetssökande och arbetsgivaren har vetskap om vilka olika stödinsatser den arbetssökande har rätt till. Ett nytt system med på förhand fastställda jobbcheckar skulle underlätta vardagen för arbetssökande med funktionshinder.
  2. Kraftfullt stöd i början av arbetslivet. Stöd i form av Supported Employment/SIUS, där framförallt unga personer får hjälp av en konsulent att finna vägar ut på arbetsmarknaden, ska byggas ut. Lärare, yrkesvägledare, arbetsförmedlare och andra vuxna, som har kontakt med unga personer med funktionsnedsättning, ska ha höga förväntningar på dem och uppmuntra dem till vidgade perspektiv och att se sin potential.
  3. Låt staten gå före. Offentliga arbetsgivare ska vara föredömen och arbeta aktivt för att anställa fler personer med funktionsnedsättning. En ny borgerlig regering bör uppdra åt samtliga myndigheter att redovisa hur detta ska kunna uppnås.

Läs hela debattartikeln här.