Se alla
Hav, småhus och bryggor ute vid Sveriges västkust

Liberala förslag för en levande och konkurrenskraftig gles- och landsbygd

Måndag 26 juli 2021

Den som lever och verkar i gles- och landsbygd möter idag orimliga och onödiga hinder. Avstånden till samhällsservice är långa och regelverken är utformade utifrån storstadsinvånarnas behov. Det behövs en förändring. Därför presenterar Nyamko Sabuni, Johan Pehrson och Arman Teimouri idag delar ur det Bydgepolitiska program med 64 reformer för att hela Sverige ska bli ett möjligheternas land som presenteras under hösten. Förslagen är:

  • Fördjupat nordiskt samarbete i gränsområden
  • Insatser för en närmare och mer personlig poliskår
  • Inrätta moderna ortsombud som länk mellan myndigheter och medborgare

– Liberalerna har tagit fram ett stort program för att undanröja hinder i människors och företags vardag. Den nybyggaranda, företagsamhet och framtidsoptimism som finns i lands- och glesbygd är viktig och måste tas till vara på. Den rödgröna regeringens storstadsfokus måste få ett slut säger Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna.

Mer om förslagen:

Fördjupat nordiskt samarbete i gränsområden

Liberalerna vill verka för att det i gränsområden mot Danmark, Finland och Norge ska vara möjligt med gemensamma utförarorganisationer på välfärdsområdet inom exempelvis skola, vård och omsorg. Detta inkluderar även färdtjänstsystemet för personer med funktionshinder som lever i gränsområden som idag inte kan resa över gränserna.

– Det gränsöverskridande samarbetet måste ges hög prioritet. Onödiga och omotiverade gränshinder som motverkar och hindrar regional utveckling av två regioner på var sin sida nationsgränsen ska avvecklas säger Arman Teimouri, liberal riksdagsledamot från Värmland.

Insatser för en närmare och mer personlig poliskår

Liberalerna tycker att poliser bör ges möjlighet att få göra sin aspiranttjänstgöring och sedan jobba där de vuxit upp. Lokal- och personkännedom skapar en närmare och mer personlig poliskår. Eftersom det tar tid att utbilda poliser ska staten underlätta för kommuner att anställa ordningsvakter under tiden.

– Bristande trygghet drabbar hela landet. Det behövs en kraftsamling och det behövs fler poliser närvarande och aktiva områdespoliser på landsbygden. På sikt vill Liberalerna att Sverige ska nå det europeiska snittet för polistäthet säger Johan Pehrson, gruppledare och rättspolitisk talesperson för Liberalerna.

Inrätta moderna ortsombud som länk mellan myndigheter och medborgare

Tidigare fanns ett finmaskigt nät av offentlig verksamhet även utanför större orter. Idag är de till största delen borta och stora delar av befolkningen på landsbygden känner sig övergivna.

Liberalerna föreslår därför att en modern motsvarighet av så kallade ortsombud som ska fungera som länk mellan myndigheter och medborgare på mindre orter. Uppgiften som ortsombud kan ligga på ett lokalt företag, lantbrukare, lanthandel, bensinstation, campingplats eller liknande.

 

För mer information om förslagen, vänligen kontakta Liberalernas presstjänst på [email protected].