Se alla
Staty av gudinnan Themis bärandes våg.

Barnen blir bortgifta men förövarna går fria

Onsdag 18 augusti 2021

Liberalerna kommer sätta press på regeringen att agera och göra allt vi kan för att inget barn ska föras ut ur landet, tvingas in i äktenskap, könsstympas eller utsättas för andra former av hedersrelaterat våld och förtryck. Det skriver Liberalernas partisekreterare Juno Blom idag på SvD debatt.

Liberalerna föreslår:

  1.  Nationellt kunskapslyft. Det behövs ett statligt finansierat kompetenslyft för myndigheter på nationell och lokal nivå som säkerställer att all personal som möter barn och unga får utbildning och ökad kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Det gäller i synnerhet chefer på alla nivåer. Genom kunskap om lagstiftning och ökad förståelse för barn och ungas utsatthet likväl som handläggarnas situation ökar förutsättningarna att skydda brottsoffren – och döma förövarna.
  2. Center för försvunna och bortförda barn. I Sverige finns det inget samordnat system för försvunna barn och det saknas nationell statistik. Efter varje sommarlov gapar stolar tomma i klassrum utan att det systematiskt anmäls. Det krävs ett samordnat arbete när det gäller barn och unga som förts ut ur Sverige.
  3. Stryp alla bidrag till förövarna. När barn förs ut ur landet måste socialtjänsten och försäkringskassan strypa alla bidrag, som lagligt är möjliga, till vårdnadshavarna. Grundskolan ska också driva in viten från vårdnadshavare som bryr sig mer om släktens heder än barnets skolgång. Finns förutsättningar ska förövarna självklart dessutom frihetsberövas. Detta är en av de mest effektfulla och kännbara åtgärderna när barn förs ut ur landet.
  4. Lagstiftning som gör det möjligt att säkra bevisningen. Rättsväsendet måste få bättre verktyg att använda kommunikation mellan familjemedlemmar som stödbevisning. Det utmärkande för hedersbrott är just att de planeras och sanktioneras av ett kollektiv som kan utgöras av familjen, släkten eller klanen. Rättsväsendet måste ges rätt förutsättningar att utreda denna hedersrelaterade brottslighet.
  5. Kräv samarbete från biståndsländer. Ge UD förutsättningar för att proaktivt nyttja alla diplomatiska möjligheter att få hem barn som förts ut ur landet mot sin vilja. Det ska vara glasklara krav på att dessa länders regeringar och myndigheter samarbetar fullt ut för att barnen ska återvända till Sverige.

Läs hela debattartikeln här.