Se alla
Bild på Skatteverkets huvudentré i Göteborg.

Persson och Avci: Konkursvåg hotar – regeringen måste agera

Lördag 4 september 2021

Idag skriver Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, Mats Persson och Liberalerna skattepolitiska talesperson, Gulan Avci att Liberalerna nu kräver att det tillfälliga skatteanståndet omgående vidgas.

Experter varnar för att tiotusentals företag ligger i riskzonen för konkurs. Bakgrunden till situationen är det tillfälliga skatte­anstånd som infördes i början av pandemin. Åtgärden, som möjliggör för företag att skjuta upp inbetalning av vissa skatter, är en viktig krisåtgärd som Liberalerna var pådrivande i att genomföra. Men den välbehövliga krisåtgärden håller nu på att förvandlas till en björn­tjänst. Skatte­anståndet håller nämligen på att gå ut. Och det rör sig inte om kaffe­pengar; enligt uppgifter från Skatte­verket har nästan 51 000 företag getts tillfälliga anstånd omfattande över 51 miljarder kronor – en skuldbörda på i genomsnitt 1 miljon kronor per företag.

Företagen förtjänar besked och långsiktiga spelregler, även under en kris. Liberalerna vill att Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för en hållbar avbetalning av skatte­skulden. Att kräva in hela skulden direkt, även efter en förlängning, riskerar att slå undan benen för företagen och därmed motverka själva syftet med skatte­anståndet.

Läs hela artikeln  här.