Se alla

Nya utskottsplaceringar för Liberalerna

Onsdag 1 september 2021

Liberalernas riksdagsgrupp har beslutat om nya utskottsplaceringar och talespersonsroller.

Fredrik Malm, blir ny förste vice ordförande i utbildningsutskottet och skolpolitisk talesperson.

Liberalerna är Sveriges skolparti. Vi är partiet som möter skolans problem och ser skolans kraft. I dag når rätten till kunskap och utbildning inte alla. Vi har skolor där fler än hälften av eleverna inte når kunskapsmålen. Skolan måste göra mer för de barnen och staten måste göra mer för skolorna, säger Fredrik Malm.

Roger Haddad, blir ny förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Sverige har allvarliga problem med utanförskapet, det gäller inte minst på arbetsmarknaden där alldeles för många ungdomar och utrikesfödda står långt ifrån ett arbete. Jag kommer att fortsätta driva på för en reformering av Arbetsförmedlingen, en fråga jag drivit på olika sätt i tio år. Sverige är i behov av en ny integrationspolitik för att se till att fler kommer i arbete och blir en del av samhället, säger Roger Haddad.

Arman Teimouri, blir ny ledamot i näringsutskottet och energi- och näringspolitisk talesperson.

Ska vi klara av våra klimatutmaningar och stärka svensk konkurrenskraft krävs ett omtag av regeringens misslyckade energipolitik. Samma gäller näringslivet där regeringen vill på olika sätt bestraffar företagande – bland annat genom höjda skatter och införande av vinstförbud för olika branscher. När vi nu ska omstarta Sverige efter pandemin är det genom att företagare vågar anställa, investera och har framtidstro, säger Arman Teimouri.

Maria Nilsson, ledamot i utbildningsutskottet, blir även ny ledamot i EU-nämnden.

Vi Liberaler har alltid varit drivande i ett fördjupat EU–samarbete. Det är bara genom mer samarbete i internationella organ som EU som vi kommer att kunna lösa klimatkrisen. Vi behöver också arbeta ännu hårdare med att försvara EU:s grundläggande värden om mänskliga fri -och rättigheter och öka trycket mot regeringarna i Polen och Ungern, säger Maria Nilsson

Joar Forssell, blir ny ledamot i utrikesutskottet och ny utrikespolitisk talesperson.

Runt om i världen förtycks människor på grund av sina politiska övertygelser eller vem de är. Vi som lever i frihet har en skyldighet att kämpa för att människors rättigheter respekteras i hela världen. Dessutom behöver frihandeln stärkas, klimatet globala lösningar och biståndet försvaras, säger Joar Forssell.

Robert Hannah, ledamot i civilutskottet, blir ny migration- och integrationspolitisk talesperson.

Sverige ska inte ha några utsatta områden 2030. Ska vi lyckas måste migrations- och integrationspolitiken hänga ihop. Därför är jag glad att ansvara för båda områden. Politiken måste skapa så goda förutsättningar som möjligt för de som flytt hit att kunna leva fria och självständiga liv, säger Robert Hannah.

Jakob Olofsgård, ny riksdagsledamot för Liberalerna blir ledamot i miljö och jordbruksutskottet. Jakob blir ny talesperson i landsbygd- och bostadsfrågor.

Naturen är vårt stora ansvar att förvalta. Det måste vara fullt möjligt att både bruka skog, jord och hav och samtidigt ta ett biologiskt ansvar. Fokus behöver mer flyttas från storstad till landsbygd för att kunna leva och bo i hela landet. Till utskottet kommer jag bidra med liberalt sunt bondförnuft och mina erfarenheter från byggbranschen, säger Jakob Olofsgård.

 

Övriga nya utskottsplaceringar:

Jakob Olofgård blir ny ersättare i civilutskottet.

Nina Lundström blir ny ersättare i kulturutskottet.

Robert Hannah blir ny ersättare i socialförsäkringsutskottet.

Maria Nilsson blir ny ersättare i utrikesutskottet.

 

Lista över talespersoner för Liberalerna:

Skolpolitisk talesperson: Fredrik Malm

Talesperson i barnrättsfrågor: Juno Blom

Arbetsmarknadspolitisk talesperson: Roger Haddad

Klimatpolitisk talesperson: Helena Gellerman

Energi- och näringspolitisk talesperson: Arman Teimouri

Jämställdhetspolitisk talesperson: Cecilia Elving

Landsbygds- och bostadspolitisk talesperson: Jakob Olofsgård

Högskole- och forskningspolitisk talesperson: Maria Nilsson

Migrations- och integrationspolitisk talesperson: Robert Hannah

Sjukvårdspolitisk talesperson: Lina Nordquist

Utrikespolitisk talesperson: Joar Forssell

Talesperson i funktionsrättsfrågor och LSS: Bengt Eliasson

Skattepolitisk talesperson: Gulan Avci

Kulturpolitisk talesperson: Christer Nylander

Rättspolitisk talesperson: Johan Pehrson

Talesperson för årsrika och i HBTQ-frågor: Barbro Westerholm

Ekonomisk-politisk talesperson: Mats Persson

Försvarspolitisk talesperson: Allan Widman