Se alla

Nya kliv för att elektrifiera Sverige

Måndag 14 september 2020

För att rädda klimatet måste transportsektorn ställa om och minska användningen av fossil energi. Istället behövs mer hållbara drivmedel men framförallt handlar det om att elektrifiera mera. Mer utveckling och innovation för olika trafikslag och deras elektrifiering krävs. I budgetförhandlingarna inför 2021 har Liberalerna drivit på för insatser som bidrar till ökad elektrifiering inom transportsektorn. Sverige har goda förutsättningar att elektrifiera mera eftersom vi redan har en klimatsmart och stabil elproduktion bestående av kärnkraft, vattenkraft och förnybart. Idag presenteras en miljardsatsning på att elektrifiera transportsektorn och dessutom ytterligare kliv mot ett elektrifierat Sverige.

  1. Ökad elektrifiering av tunga fordon. Det pågår arbete för att skapa bättre tillgång till fossilfri laddning och tankning i hela landet men nu ökas insatserna rejält med fokus på de tunga fordonen. Ett stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon föreslås.
  2. Fossilfritt flyg inklusive elflyg. Att utveckla elflyg är en viktig del i att minska flygets utsläpp och skulle fylla en viktig funktion i vårt land med stora avstånd. Nu föreslås satsningar som både handlar om att stödja forskning och utveckling av hållbara flygbiobränslen men också elflyg.
  3. Omställning arbetsmaskiner. Utsläppen av växthusgaser från arbetsmaskiner måste minska. Därför föreslås ett riktat stöd till forskning, utveckling och marknadsintroduktion för klimatsmarta arbetsmaskiner.

Läs mer här.