Se alla
Nyamko Sabuni myndigheter byråkrati

Mindre byråkrati med en borgerlig regering

Måndag 14 februari 2022

En borgerlig regering måste minska statlig byråkrati. Myndigheterna har tillåtits bli för många och kosta för mycket. Skattepengar ska koncentreras till statliga kärnuppgifter, skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni på DN debatt. 

Sverige behöver en ny regering som kan möta både samhällsproblemen och samtala med hela riksdagen. Nu behövs en politik för att bryta utanförskapet i förorten, skapa en skola i världsklass och bygga ett energisystem som levererar när medborgarna behöver el.

Sabuni menar därför att  en borgerlig regering också måste städa upp bland statens utgifter och byråkrati. Det är en fråga om att prioritera resurser, men också om att prioritera vilka kostnader och verksamheter som svenska regeringar viker energi åt att styra.

I Sverige ska medborgarna kunna lita på välfärd av hög kvalitet. Växande byråkrati med betungande administration och myndighetstillväxt utgör ett hinder mot detta. Undersökningar visar att omkring en tredjedel av läkares och sjuksköterskors tid går åt till annat än att träffa patienter.

Liberalerna menar att vi måste koncentrera politisk energi och skattemedel till sådant som gör skillnad i människors vardag i stället för till kommunikationsfunktioner och avknoppade myndigheter med krav på administrativa funktioner.

Liberala förslag till en liberal borgerlig regerings myndighetspolitik.

  1. Stärkta kärnuppdrag och mindre administration. Förhållandet mellan stabsfunktioner och byråkratins grundfunktioner är satt i förändring. Enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har exempelvis andelen kommunikatörer i statliga myndigheter ökat fyra gånger snabbare än det totala antalet anställda de senaste 15 åren (ESO 2021:3). En borgerlig regering bör presentera en ny myndighetsstyrning som kan vända denna utveckling. Vidare bör vi genomdriva en ökad myndighetssamverkan om exempelvis administration och lokaler. Vårdsatsningar ska leda till fler sjuksköterskor snarare än fler controllers och vårdkommunikatörer.
  2. Ett mål om färre generaldirektörer. Alliansregeringens bokslut blev tunt vad gäller att begränsa storleken på det offentliga. En ny borgerlig regering måste spänna bågen hårdare än senast. En borgerlig statsminister bör redan i sin regeringsförklaring sätta upp ett mål för hur många myndigheter som ska utgå under mandatperioden. Inte minst kan sammanslagningar av myndigheter minska antalet små myndigheter. Dagens stora generaldirektörs krets är inte motiverbar utifrån en liberal maktkritisk grundsyn. Nästa borgerliga regering bör avskaffa eller slå samman fler myndigheter eller organisationer med myndighetsuppgifter än någon tidigare svensk reformregering. 
  3. Sänk myndigheternas lokalkostnader. För att öka hushållningen med skattemedel behöver fler myndigheter styras mot att spara på sina lokalkostnader. Inte minst motiverar ökat distansarbete ytterligare besparingsåtgärder där det är lämpligt. Uppräkningstakten för lokaler och förvaltning bör sänkas kraftigt inom lämpliga utgiftsområden.

Sverige ska förknippas med god förvaltning, inte slöseri. Därför måste en borgerlig regering vara just borgerlig.

Läs hela debattartikeln här.