Se alla

För att skolan ska fungera behövs ett tydligt föräldraansvar

Onsdag 16 februari 2022

I en partiledarintervju med Expressen presenterar Nyamko Sabuni ett förslag om att skolan ska kunna ålägga föräldrar närvaroplikt på lektionstid med stökiga barn.

Skolan kan göra mycket – men inte allt. Den svenska skolan behöver ett tydligare föräldraansvar än idag för att den ska fungera bättre. Idag saknar många föräldrar nära kontakt med skolan. Det är ofta på grund av bristande språkkunskaper som föräldrar inte alltid är delaktiga i sina barns liv och skolgång. Samtidigt vet vi att det i många skolor förekommer problem med stök och brist på studiero. Det ställer till det för såväl eleven som stör som för klasskamrater.

Nyamko Sabuni menar att skolan ska ha förväntningar på att föräldrarna tar ett större ansvar för sina barns skolgång. I dagens intervju med Expressen upprepar Sabuni därför Liberalernas förslag att föräldrar till barn som återkommande har problem att följa ordningsreglerna ska kunna åläggas närvaroplikt på lektionerna, när det bedöms lämpligt. Detta i syfte att stärka samverkan mellan skola och föräldrar.

Förslaget är kanske ännu mer aktuellt i dag. Många föräldrar saknar nära kontakt med skolan, och på grund av språkbrist är de inte alltid delaktiga i sina barns liv. Det är en utmaning för skolan, som både ska ha kunskapsuppdraget men också mycket av fostransuppdraget. Därför vill vi att skolan ska kunna ålägga föräldrarna att sitta med i klassrummet, där det är lämpligt, säger Nyamko Sabuni till Expressen.
Läs hela partiledarintervjun  här.