Se alla

Miljardtillskott till rättsväsendet

Måndag 9 september 2019

Liberalerna har i budgetpropositionen fått igenom kraftiga miljardtillskott till de rättsvårdande myndigheterna.

Stora tillskott till hela rättsväsendet. Liberalerna har under budgetförhandlingarna drivit på för ökade resurser till hela rättsväsendet. I dag presenteras resultatet. De rättsvårdande myndigheterna tillförs över 700 miljoner kronor redan nästa år. Från och med 2022 beräknas Liberalernas framförhandlade rättspaket att uppgå till drygt  1,4 miljarder kronor årligen.

Viktig trygghetssatsning i en orolig tid. I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor ifrån allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. I budgetpropositionen förstärks Polismyndigheten och tidigare satsningar, på bland annat yrkes attraktivitet, kvarstår.

En förstärkning för hela rättskedjan.När polisen får mer resurser ökar trycket på andra rättsvårdande myndigheter. Därför innehåller rättspaketet i budgetpropositionen också stora tillskott till Kriminalvården och Domstolsverket, redan från 2019. Också Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Tullverket och Statens institutionsstyrelse får tillskott i budgetpropositionen.