Se alla

Krafttag mot hedersförtryck

Lördag 7 september 2019

Idag presenteras viktiga liberala satsningar för att bekämpa hedersförtrycket. I den kommande budgetpropositionen finns satsningar på totalt 165 miljoner under tre år för att intensifiera arbetet mot hedersförtryck. Satsningarna har varit viktiga krav från Liberalerna under budgetförhandlingarna.

  • Arbetet mot hedersförtryck intensifieras.
  • 55 miljoner satsas årligen från och med 2020.
  • Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska permanentas.
  • Skärpt lagstiftning kräver kunskap och insatser i Kriminalvården.