Se alla

Mer personlig vård i hela landet

Måndag 27 september 2021

Idag presenterar Liberalerna tre reformer för att byta fokus från byråkrati till att hälso- och sjukvården i hela landet ska prioritera mänskliga möten mellan vårdpersonal och patient. Mer vård ska ges där vården behövs.

Liberalerna vill införa en ny vårdvalsform för småskalig vård. Många patienter föredrar det mänskliga mötet – entreprenörskap ska underlättas för legitimerad sjukvårdspersonal som vill bedriva småskalig vård, säger Nyamko Sabuni.

Modern hälso- och sjukvård måste inte ske i stora sjukhusbyggnader. Med kloka lösningar går det att ge betydligt mer vård på småorter över hela Sverige. Liberalerna vill också ge många fler sorters vård hemma hos patienter, säger Lina Nordquist.

 

  • Underlätta småskalig, personlig vård

Liberalerna vill införa en ny vårdvalsform för småskalig vård. Den ska underlätta entreprenörskap för legitimerad personal som vill driva personligt utformad vård. Småskaliga vårdval ska kunna finnas parallellt med de traditionella vårdvalen i en och samma region och med möjligheter till specialisering inom glesbygdssjukvård för yrkesgrupper från undersköterska till läkare.

  • Mer mobil vård över hela landet

Vi vill stötta skapandet av fler mobila team i Sverige, vilket kan innebära tandvård, vård med biståndsbedömning, hörapparatutprovning, vanliga vårdcentralsbesök hemma, psykiatri, mobil äldreakut, akutröntgen och mycket annat.

  • Mer specialistvård på små orter

Vårdval med flera olika lokala vårdgivare är inte möjligt i alla delar av Sverige eller en viss region. Därför vill Liberalerna införa ”mottagningshotell” där olika former av specialistvård enligt ett rullande schema kommer närmare patienterna i små orter, på landsbygden och i glesbygd.