Se alla
Pipetter fylls på med vätska.

Liberalerna vill skydda de sköra – vårdpersonal ska vara vaccinerad

Onsdag 29 september 2021

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten FHM slår nu fast att smittan som åter tagit fart på äldreboenden sprids via ovaccinerad personal. Detta är alarmerande. Det borde överhuvudtaget inte ha kunnat hända. Liberalernas ståndpunkt är därför att smittskyddslagen bör ändras för att ge offentliga arbetsgivare rätt att kräva att anställda är vaccinerade, för att utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsgivare kan idag inte säga upp personer med skälet att de inte är vaccinerade, den ordningen ska bestå. Dock kan det i förlängningen vid omplacering uppstå arbetsbrist.

Liberalerna vill inte att någon ska ha arbetsuppgifter som utsätter andra för fara. Om en anställd inte är vaccinerad mot till exempel mässling eller covid-19 skulle bedömningen kunna vara att hen helt enkelt inte bör ta hand sköra sjuka eller små ovaccinerade barn, utan överlåta den uppgiften åt kollegor, säger Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna.

Ingen kan tvingas att vaccinera sig men för att arbeta i vård och välfärd, med äldre, cancerpatienter eller för tidigt födda spädbarn – då är det ett rimligt krav att man är vaccinerad. Vi ska fortsätta arbeta med information, tillgänglighet och uppmuntran, säger Anna Starbrink, regionråd i Region Stockholm (L).