Se alla

Mer än 100 år av liberala reformer har gjort Sverige till Sverige

Tisdag 10 maj 2022

I mer än 100 år har liberala idéer gjort Sverige till ett friare, öppnare och mer jämställt land.

Ett land där vuxna står upp för barns rättigheter. Och där alla får välja själva vilken skola de vill gå i.

Ett land där allas röster räknas lika.

Ett land där människor med olika bakgrund och kulturer ses som en tillgång och inte en belastning.

Som vet att vi blir starkare tillsammans med andra. I både krig och fred.

Ett land där den som föds med sämre möjligheter får stöd av samhället för att nå sina drömmar.

Ett land där all kärlek har samma värde. Och där det står i lagen att det är nej om vi inte sagt ja.

Ett land där den som behöver vård ska mötas av en läkare som man känner.

Ett land där nya utmaningar möts med optimism och tro på teknik och forskning.

Ett land där vi kan leva gott och länge.

Läs mer här. 

https://www.youtube.com/embed/pfs8UsDEH_M