Se alla

Den största förstärkningen av pensionerna sedan systemet infördes

Söndag 8 maj 2022

Johan Pehrson skriver idag på DN debatt tillsammans med partiledare för M, KD och SD om att partierna enats om ett förslag för en historisk förbättring för pensionärerna. En höjd garantipension, höjt bostadstillägg och sänkt skatt. Totalt innebär det nästan 1000 kr i mån för en ensamstående garantipensionär. Därtill vill vi införa en gas i pensionssystemet. Förslaget stärker ekonomin också för de mer än en miljon pensionärer som står lottlösa med regeringens förslag.

Sverige har ett i grunden bra pensionssystem. Samtidigt som det har givit hyggliga pensioner åt de flesta har det haft en positiv inverkan på samhällsekonomin genom att det uppmuntrar till arbete. Att fler arbetar – och att fler arbetar längre – är grunden för att pensionerna långsiktigt ska kunna vara höga. Till skillnad från regeringens förslag ger detta högre pension för alla Sveriges 2,3 miljoner pensionärer. Regeringens förslag omfattar inte ens hälften av alla. Vi upprätthåller också principen att det ska löna sig att arbeta. Med S/V skulle vissa få lägre pension om de jobbade mer. S/V-förslaget gör pensionssystemet obegripligt, vi håller oss inom dagens välutformade pensionssystem och grundskydd.

För att förbättra pensionärers ekonomi vill vi ha:

  1. Höjt grundskydd. Garantipensionen höjs med 600 kr/månad, för alla med en allmän pension under 14 000 kr/månad. Förslaget kostar 3,7 miljarder kronor per år. Vi höjer samtidigt konsumtionsstödet i bostadstillägget med 350 kr (för ensamboende, 175 kr för sammanboende) till en kostnad av 1,4 miljarder kr. Båda förslagen ska införas i oktober i år. Detta är utöver den höjning på 200 kronor som genomförs nu i augusti tack vare att oppositionens budget vann i höstas.
  2. Sänkt skatt på pension. Skatten på pension sänks för alla, och med 200 kr per månad för de med en total pensionsinkomst över 14 000 kr per månad från första januari 2023. Sänkningen minskar offentliga sektorns inkomster med 6 miljarder kronor per år.
  3. Inför en ”gas” i pensionssystemet. Det samlade överskottet i pensionssystemet är nu 1 200 miljarder kronor och tillgångarna är 12 procent större än skulderna. Och prognoserna pekar på att överskottet kommer växa. Sedan tidigare finns det en ”broms” i pensionssystemet om tillgångarna på grund av dåliga tider är för låga. Men trots förslag från tidigare utredningar finns inte motsvarande ”gas” som ökar pensionerna om tillgångarna blir stora i goda ekonomiska tider. Vi har nu enats om att en sådan gas bör införas så fort som möjligt. En sådan reform skulle, när tillgångarna i pensionssystemet är mer än 10 procent högre än skulderna, ge flera hundra kronor mer i månaden för en pensionär i vanliga inkomstlägen. Det skulle kosta 3,3 miljarder kronor per år.

Läs hela debattartikeln här.