Se alla

Liberalernas står på brottsoffrens sida

Måndag 2 maj 2022

Att erbjuda våldtagna en möjlighet till upprättelse i domstol ska inte bara vara en självklarhet. Det är en fråga om anständighet. Brottsoffers upprättelse är ett av syftena med de straff som döms ut i brottmål, men trots detta har vi idag ett rättssystem som gång på gång sviker våldtagna kvinnor – även i fall där skuldfrågan är klarlagd i domstol. Det skriver partiledare Johan Pehrson tillsammans med åklagare och rättspolitisk utredare för Liberalerna på Expressen debatt. 

Dagens system sviker det de kvinnor som resten av sina liv kommer att behöva leva med följderna av övergreppen och som med stor sannolikhet känner att de inte har fått den upprättelse de borde ha kunnat förvänta sig. För att ändra detta krävs politisk handling för att ändra de lagar som domstolarna arbetar efter. Liberalerna ser ett stort problem med den så kallade mängdrabatten, alltså att den som döms för många brott inte får en dom som motsvarar det fulla straffet för varje enskilt brott. Liberalerna anser att vi måste se över dagens mängdrabatt för att förhindra att domsluten blir stötande för rättskänslan.

Men även om vi skulle ta bort mängdrabatten helt skulle det fortfarande finnas spärrar i vår lagstiftning som sätter maxtak för hur höga straff som kan domstolen kan utdöma vid upprepad brottslighet. Vid så kallade normalgradsvåldtäkter ligger detta tak idag på åtta år, endast två år över maxstraffet för ett enstaka brott, oavsett hur många våldtäkter gärningsmannen döms för. I realiteten innebär detta att en våldtäktsman som har begått några våldtäkter inte har något att förlora på att begå några till.

För att erbjuda våldtagna kvinnor en verklig möjlighet till upprättelse i våra domstolar föreslår Liberalerna:

  • Höja maxstraffet för våldtäkt av normalgraden från sex till åtta år.
  • Ta bort det strafftak som idag finns vid upprepad brottslighet avseende brott som har minst åtta års fängelse i straffskalan. Då kan domstolarna sätta ett så högt straff som är rimligt utifrån brottens antal och allvarhetsgrad.

Dessa lagändringar kommer ge våldtagna kvinnor en mer rimlig chans till upprättelse men även annan lagstiftning om grov brottslighet som exempelvis grova sexualbrott mot barn, kommer få ett mycket tydligare brottsofferperspektiv. I de grövsta fallen kommer domstolarna här att kunna döma till livstids fängelse, vilket också innebär att en prövning av återfallsrisken kommer att göras innan straffet kan tidsbestämmas och villkorlig frigivning komma i fråga.

I ett påstått feministiskt land är det en skam att vi inte har rimligare straff vid upprepade grova sexualbrott. Liberalerna kommer alltid att stå på brottsoffrens sida och kommer skyndsamt att verka för en mer anständig lagstiftning.

Här kan du läsa hela debattartikeln.