Se alla

Liberalerna sätter skolan först

Tisdag 3 maj 2022

Liberalernas partiledare Johan Pehrson och Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson skriver idag på Aftonbladet debatt om våra budgetsatsningar. Liberalerna satsar 16 miljarder mer på skolan än regeringen. 

Skolan är lösningen på många av Sveriges problem. Alla vinner på en bra skola. Vill du att alla som växer upp i Sverige ska känna framtidstro? Vill du att alla barn ska lära sig mer i skolan? Vill du att Sverige ska klara integrationen? Vill du byta regering? Då är Liberalerna partiet för dig.

Varje år är det 17 000 elever som inte klarar skolan. Var tredje elev tycker grundskolan är stökig. Var fjärde lärare uppger att de har blivit utsatt för hot och våld. Det är en alarmerande utveckling. Men istället för att fokusera på ordningskrisen i den svenska skolan väljer Socialdemokraterna att ta strid mot föräldrarnas rätt att välja skola. Man lägger förslag som innebär bussning och lottning av elever. Makten över att välja skola flyttas från köksborden till kommunala byråkrater och politiker.

Häromdagen presenterade den socialdemokratiska regeringen sin vårbudget. Den lyser med total frånvaro av investeringar i skolan. Ingen av de 22 S-ministrarna räckte upp handen och frågade, ”Ska vi inte göra nåt för skolan, för alla elever och lärare?”

Det duger inte. Sverige kan bättre. Liberalernas budget innehåller en reformagenda som sätter skolan först. För svaga skolresultat, stök och otrygghet gör att skolan behöver förstärkas.

Vi satsar 16 miljarder mer än regeringen

  1. Ge lärare tydligare befogenheter att agera. Det är ett misslyckande om elever som utsätts för våld väljer att byta skola. Det får aldrig vara offret, utan förövaren, som ska omplaceras. Skolledningar ska ha mandat och möjlighet att skyndsamt omplacera en elev om det bedöms nödvändigt för trygghet och studiero.
  2. Särskilda undervisningsgrupper. Socialdemokraternas vision att trycka in alla elever i samma klass i jämlikhetens namn har misslyckats. Barn med särskilda behov behöver mer stöd. Utåtagerande barn som inte kommer till sin rätt i skolan medför ibland stök för andra barn.   Liberalerna lägger två miljarder för att 25 000 elever ska kunna gå i särskilda undervisningsgrupper.
  3. Statlig skola. Skolan är en nationell angelägenhet och att det därför borde vara ett nationellt intresse. Det är hög tid att staten tar över ansvaret för skolan och inte minst det fulla ansvaret för skolväsendets finansiering. Liberalerna vill förstatliga skolan redan under nästa mandatperiod.
  4. Brottsförebyggande. Ingen åtgärd är viktigare för att långsiktigt få ned brottsligheten än att hindra att barn och unga fastnar i en kriminell livsstil. Staten bör stötta kommuner med skolor i utsatta områden med socialarbetare som kan arbeta direkt på skolan med elevernas skolnärvaro och skolframgång.
  5. Skolböcker. För Socialdemokraterna spelar det ingen roll om eleverna har riktiga skolböcker. Sverige satsar minst i Norden på läromedel. Åtta av tio lärare säger att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs. Liberalerna kommer göra en miljardsatsning på nya skolböcker.

Liberalerna vill bygga ett Sverige utan utsatta områden och parallellsamhällen. Det kräver reformer där arbetslinjen stärks, de kriminella gängen knäcks, svenska språket och medborgarskapet uppvärderas. Vägen framåt börjar i skolan, därför behövs en regering som sätter skolan först.

Här kan du läsa hela debattartikeln.

Läs hela Liberalernas budget Maktskifte för skolan, här.