Se alla

8 miljarder i satsningar för moderna företag

Måndag 17 augusti 2020

Företagen kommer vara nyckeln till den ekonomiska återhämtningen i Sverige i coronakrisens spår. Att satsa på företagen är att värna om arbetstillfällen och välfärden. Därför föreslår Liberalerna ett kraftfullt företagspaket med sänkt bolagsskatt i höstens budget.

Liberalerna föreslår därför att:

Sänk bolagsskatten- Sverige måste ha internationellt konkurrenskraftiga bolagsskatter. Bolagsskatten påverkar företagens vilja att investera och har därmed stor betydelse för jobben. En bolagsskattesänkning nu är mycket läglig och bör genomföras i höstens budget. Beräknad kostnad är cirka 7 miljarder.

Stärk FoU-avdraget- Goda villkor behövs för företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet. FoU-avdraget är nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i företag. Detta behöver förstärkas. Beräknad kostnad är cirka 500 miljoner.

Förbättra expertskatten- Att utländska experter och forskare har möjlighet att arbeta i Sverige och betala lägre skatt gör det möjligt för Sverige att konkurrera om kvalificerade personer och det gynnar svensk forsknings konkurrenskraft. Expertskatten behöver göras mer förmånlig för att vi ska kunna ha goda förutsättningar att attrahera rätt kompetens. Beräknad kostnad är cirka 500 miljoner

Läs mer om förslaget här.