Se alla
Johan Pehrson Fredrik Malm

Liberalerna: Vinstförbud vid start och köp av friskolor

Fredag 26 augusti 2022

Liberalerna anser att välfärdsföretag har en roll att spela i utvecklingen av den svenska skolan. Utan friskolor skulle rätten att välja skola inte vara mycket värd. Med en ny friskolereform vill Liberalerna säkra att friskolor inte gör vinst på elevers bekostnad och att kvaliteten i friskolorna säkras.

Se pressträffen här.

Johan Pehrson och Fredrik Malm skriver idag på Expressen debatt. 

Idag presenterar Liberalerna tre nya förslag:

 1. Vinstförbud vid start och köp av friskolor. Liberalerna anser att vinstutdelning inte ska få förekomma de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare. Syftet är att garantera långsiktigt ägande och att de som startar eller förvärvar en friskola måste ha en egen ekonomisk styrka.
 2. Garantera elevernas skolgång. Barn och ungdomar ska inte drabbas om en friskola går i konkurs eller gör verksamhetsförändringar. Som en del av en skärpt ägarprövning ska skolföretaget och dess ägare ha så stabil ekonomi att risken för exempelvis konkurs är liten. Inom ramen för en ny friskolereform vill vi se ytterligare krav. Det är helt oacceptabelt att en elev inte kan fullfölja en påbörjad utbildning för att skolan råkar i ekonomiska trångmål. Någon form av garanti, som säkerställer elevernas rätt, ska utredas.
 3. Skarpare kvalitetskrav. På flera punkter finns anledning att höja kvalitetskraven på alla skolor. Det gäller bland annat tillgången på läromedel av god kvalitet, bra skolbibliotek, elevhälsa och en korrekt betygssättning. Åtgärder som regeringen borde fått på plats för länge sedan är digitalisering och extern bedömning av de nationella proven.

Liberalerna har under våren presenterat flera förslag för en ny friskolereform

 1. Utdelningsstopp för nystartade friskolor. Liberalerna anser att vinstutdelning inte ska få förekomma de första åren efter att en friskola startats eller köpts av en ny ägare.
 2. Garantera elevernas skolgång. Utred möjligheten att med särskild lagstiftning garantera och därmed säkra alla elevers rätt till oavbruten skolgång. Ingen elev ska behöva utsättas för att från en dag till en annan behöva lämna sin skola, oavsett om det beror på kommunala nedläggningar eller fristående stängningar. 
 3. Staten måste återta kontrollen. Kommunaliseringen av skolan innebar att statens regler för vad en skola behöver för att kunna säkra kvaliteten slängdes i papperskorgen. Regelstyrning ersattes av abstrakta mål. Vi vill återgå till mer statlig regelstyrning genom tydliga krav på tillgång till exempelvis läroböcker, skolbibliotek, laborationsutrustning och skolgårdar.
 4. Inför en sanktionstrappa. Ge Skolinspektionen möjligheten att ge dubbelt så höga sanktionsavgifter och stoppa vinstutdelningar vid kvalitetsbrister.
 5. Skolor ska drivas långsiktigt – nej till riskkapitalbolag. Den ägarprövning som införts har visat sig otillräcklig. Vi menar att skolor inte mår bra av de snabba ägarbyten som riskkapitalbolagens ägande ger upphov till. Inga riskkapitalbolag ska tillåtas få driva friskolor.
 6. Reformera antagningssystemet. Skolvalet är inte likvärdigt i dag. Lösningen är inte att begränsa det, utan i stället att göra det mer inkluderande och öppet. Vi vill införa ett gemensamt skolval, en plattform där alla familjer kan önska alla tillgängliga skolor. Att varenda friskola ska ha sitt egna system skapar trösklar som vi vill slipa ner.
 7. Stopp för religiösa friskolor. Svensk skola ska ge alla barn en likvärdig och sekulär utbildning. Religiös påverkan har ingen plats i skolan.
 8. Inför en ny friskolelag. För att kunna skapa ordning och reda i friskolesystemet är det uppenbart att det behövs en särskild lag som kan reglera just friskolorna. I dag delar alla skolor samma skollag, vilket försvårar riktade regleringar.