Se alla

Liberalerna miljardsatsar på långsiktig finansiering av fler vårdplatser 

Onsdag 6 oktober 2021

Det är ett politiskt ansvar att ge vård till alla de tusentals människor som tvingats vänta på operation under pandemin. Samtidigt har sjukvårdens anställda arbetat hårda skift och måste få välförtjänt vila. Det behövs särskilda statliga medel för att avhjälpa situationen – här och nu, men även långsiktigt. Regeringen nöjer sig med en kortsiktig satsning och förväntar sig att landets regioner helt ska kunna ta igen all vård på bara ett år. Liberalerna vill se en annan väg, därför budgetsatsar vi för en långsiktig ökning av vårdplatser.

Vårt förslag är en långsiktig statlig satsning för att både snabbt och långsiktigt bygga ut antalet vårdplatser i landet. Med ett löfte om långsiktig finansiering blir det möjligt för landets regioner att anställa sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal med goda villkor och på så vis skapa fler vårdplatser. Liberalerna föreslår ett särskilt bidrag om 1 miljard kronor för 2022 som ska fortsätta framåt, säger Lina Nordquist, Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson.

Liberalernas satsning är långsiktigt hållbar och förutsägbar för regionerna. Vi vill se färre kortsiktiga och tillfälliga satsningar från rikspolitiken, som sällan passar alla regioner och dessutom tvingar regionerna att ständigt söka medel och ställa om sin verksamhet. Medel som är avsedda för att hjälpa patienter går idag förlorade i byråkratiska slukhål. Liberalerna säger nej till regeringens kortsiktiga satsningar.

Svår sjukdom kräver vårdplatser. Operationer kräver vårdplatser. Överlastade akutmottagningar kräver vårdplatser. Inte minst ger fler vårdplatser sjukvårdens anställda en hållbar arbetssituation och en chans att hämta andan. Så även om fler vårdplatser inte är ett trollspö är det en viktig del av lösningen på sjukvårdens problem, avslutar Nordquist.

Regeringen anslår i sin budget totalt 5 000 miljoner kronor till sjukvården under 2022. Däremot anslås en betydligt mycket mindre summa under 2023, 2 100 miljoner kronor, och under 2024 anslås inga extra medel alls för att fortsätta motverka de långtgående effekter som pandemin har skapat.