Se alla
Barn i pyjamas med nallebjörn i famnen.

Liberalerna vill stärka skyddet för omhändertagna barn som samtidigt söker uppehållstillstånd i Sverige

Onsdag 29 september 2021

Nyligen meddelade Migrationsöverdomstolen att den inte beviljar prövningstillstånd av beslutet om att utvisa den pojke som uppmärksammats i massmedier under namnet Tim. Beslutet innebär att den treåriga pojken separeras från det familjehem där han bott sedan han var fyra månader gammal. Hans biologiska mamma är fortfarande pojkens vårdnadshavare, men Tim omhändertogs enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) när han bara var 11 dagar gammal och har ingen anknytning till moderns hemland dit han nu ska utvisas.

Riksdagen kan inte, och ska inte, överpröva myndigheters eller domstolars beslut i enskilda fall. Däremot bör lagstiftaren analysera om utfallet i enskilda fall föranleder lagändringar, i detta fall för att bättre skydda barns rättigheter.

Den situation som varit aktuell i det enskilda fallet gäller LVU i förhållande till utlänningslagen. Enligt Liberalernas uppfattning är det en självklarhet att de skyddsmotiv för det enskilda barnet som ligger till grund för ett omhändertagande enligt LVU ska beaktas på ett likvärdigt sätt oavsett barnets ursprung.

Med anledning av detta föreslår Juno Blom att socialutskottet genom ett utskottsinitiativ riktar ett tillkännagivande till regeringen om en översyn av regelverket gällande de situationer då såväl utlänningslagen som LVU är tillämpliga på barn som vistats långvarigt i familjehem och fått sin anknytning till familjehemsföräldrarna.