Se alla

Liberalerna satsar 475 miljoner på lärarassistenter

Låt lärarna vara lärare

Torsdag 4 april 2019

Idag presenteras en viktig liberal reform i vårändringsbudgeten: med start redan i höst kommer Sveriges skolor att få 475 miljoner kronor årligen för att kunna anställa fler lärarassistenter. Lärarassistenter har varit ett viktigt krav från Liberalerna under vårens budgetförhandlingar.

Lärarna har Sveriges viktigaste yrke och är skolans viktigaste resurs. De måste få bra förutsättningar för att lyckas med sitt viktiga uppdrag. Att inrätta lärarassistenter ger lärarna möjlighet att ägna sin arbetstid åt deras huvuduppdrag: att undervisa elever. Tack vare Liberalernas medverkan i Januariavtalet blir det möjligt att anställa uppemot 3 000 lärarassistenter i hela Sverige.

Lärarassistenterna ska avlasta lärarna med administrativa arbetsuppgifter som kopiering, ställa i ordning klassrum, hjälpa till vid friluftsdagar, vara rast-, prov och matvakt samt att hantera frånvaroregistrering.

Att införa lärarassistenter i den svenska skolan var ett vallöfte från Liberalerna. I budgetförhandlingarna mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet har inrättande av lärarassistenter redan under 2019 varit ett viktigt krav från Liberalerna.

Med januariavtalet stängde vi ute extremister från inflytande och skapade möjligheter för en politik med stark liberal prägel. Det är bra för Sverige. Nu blir liberala idéer verklighet.