Se alla

Budgetnyhet – 150 miljoner kronor till assistansen

Onsdag 3 april 2019

Alla som behöver assistans ska få hjälp med andning och sondmatning. Det borde vara en absolut självklarhet, men har förnekats många på grund av de senaste årens nedskärningar. Detta har fått katastrofala följder.

I vårändringsbudgeten föreslås nu ett tillskott på 150 miljoner till LSS redan under 2019. I och med Januariavtalet görs nu en lagändring där andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov. Ändringen av lagen planeras träda i kraft från och med den 1 juli. Tillskottet på 150 miljoner är för att täcka kostnaderna som lagändringen innebär. Liberalernas funktionshinderpolitiska talesperson Bengt Eliasson kommenterar resursökningen i en intervju med Dagens Nyheter.

Betyder det här att fler kommer att få assistans?
Ja, Januariavtalet innebär att fler kommer få hjälp med andning och sondmatning. Förstärkningen av anslaget innebär att mer medel tillförs för att säkerställa detta.

Är Liberalerna nöjda nu? Anser ni att rätten till assistansen är återställd?
Nej, inte alls. Men frågan om att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov var akut och hade högsta prioritet. I Januariavtalet finns fler punkter kring LSS. Assistansen ska återställas till den frihetsreform den en gång var.

Med Januariavtalet stängde vi ute extremister från inflytande och skapade möjligheter för en politik med stark liberal prägel. Januariavtalets 73 punkter förverkligas nu steg för steg, med början i vårbudgeten. Det är bra för Sverige.