Se alla

Fotboja krävs för att stoppa ungdomsrånare som hotar och trakasserar

Liberalerna föreslår lagändringar för att skydda brottsoffer

Tisdag 16 april 2019

Under vårvintern har Stockholmsområdet upplevt mer än en fördubbling av rån mot barn och ungdomar. Polisen och brottsofferstödjare beskriver en trend där brottsutsatta hotas och trakasseras till tystnad. Hot och våld mot målsägande och vittnen i brottmål sätter rättssamhället ur spel. Barn och ungdomar ska alltid vara trygga med att polisen och vuxenvärlden skyddar de som utsätts för brott. Idag på DN Debatt presenterar socialborgarrådet Jan Jönsson (L), skolborgarrådet Lotta Edholm (L) och rättspolitiske talespersonen Johan Pehrson (L) förslag till förändrad lagstiftning.

Läs artikeln här.

Förslagen i korthet:

  1. En vuxen person som misstänks för övergrepp i rättssak kan häktas, den möjligheten finns inte på samma sätt för ungdomar. Elektronisk fotboja bör kunna användas i de fall där unga personer misstänks. Det möjliggör begränsningar vad gäller tider och platser och minskar möjligheten att fortsätta utgöra en fara för andra.
  2. Föräldrars ansvar vid barns och ungdomars brottslighet behöver skärpas. Det har visat sig vara lönsamt för en förälder att inte vara på plats vid rättegången, eftersom domstolen då inte kan döma föräldern att betala skadestånd för sitt barns brottslighet
  3. Övergrepp i rättssak är ett brott som begås därför att kriminella personer ser en möjlighet att kunna undgå straff. Att i högre utsträckning spela in de första förhören med målsägande och vittnen kan minska drivkraften att begå dessa brott. I direkt anslutning till ett brott är människor ofta mer benägna att berätta vad de vet för polisen.
  4. Öka kunskapen om att övergrepp i rättssak är ett allvarligt brott. Skolan bör göra mer för att sprida kunskap om det allvarliga i att utsätta andra för hot och trakasserier.
  5. Gör det möjligt för skolan att vara en trygg zon under utredning. Det är idag möjligt att stänga av elever, men lagstiftningen kräver att andra åtgärder prövas först. Skollagen behöver därför skärpas så att rättssäkerheten för elever kan garanteras.