Se alla

Liberalerna kräver 200 miljoner i stöd till civilsamhället och särskilt utsatta samhällsgrupper

Måndag 7 december 2020

Coronapandemin riskerar både människors liv och hälsa såväl som företag och jobb. Samtidigt finns också risker för ökad utsatthet. Det kan handla om övergrepp som tilltar under isolering i hemmet, försvårad hemlöshet när samhället stänger ned eller att personer i riskgrupp skiljs från umgänge under lång tid. Civilsamhället spelar en avgörande roll i arbetet med alla dessa problem. Därför sköt Liberalerna, regeringen och Centerpartiet tidigt i krisen till 200 miljoner till organisationer som arbetar med dessa frågor. När samhället nu drabbas av en andra stor smittspridningsvåg finns samma risker för sociala problem som under våren. Därför kräver Liberalerna i förhandlingar med regeringen att nya stora tillskott sker.

Samtidigt som utsattheten ökar så minskar samhällets förmåga att omhänderta och att fånga upp fall. Då måste vi se till att ge civilsamhället rätt förutsättningar för att göra sitt jobb, säger Juno Blom, partisekreterare till Dagens Nyheter.

  1. Förnyat stöd till våldsutsatta under pandemin – När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i hemmet. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp. I våras gjordes med anledning av pandemin en satsning på 50 mkr på civilsamhället och organisationer som arbetar med våld i nära relationer, våldsutsatta personer och hedersrelaterat våld. Satsningen löper fram till årsskiftet och nu när smittspridningen tagit fart måste en ny satsning göras. Insatserna kan exempelvis handla om ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper och att ge stöd till våldsutsatta.
  2. Förnyat stöd till ideella organisationer som stöttar utsatta barn under pandemin – Barn riskerar att drabbas särskilt hårt av följderna av covid-19. I synnerhet de barn som redan befinner sig i utsatta situationer. Isoleringen kan dels öka förekomsten av våld, kontroll och missbruk i hemmet, dels bidra till ökad psykisk ohälsa. I våras inrättades ett bidrag som syftar till att stödja ideella organisationer som jobbar med barns utsatthet och behöver stärka upp verksamheten under 2020, detta stöd behöver också förlängas. Stödet ska bidra till att lindra den förstärkta utsatthet som kan drabba barn när de exempelvis inte kan gå till skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i hemmet.
  3. Förläng stödet till hjälporganisationer som stöttar hemlösa – Det tillfälliga organisationsbidrag på 50 mkr som avser hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronapandemin med sociala och humanitära insatser måste också förlängas. Stödet går till hjälporganisationer som jobbat med exempelvis personer i hemlöshet, papperslösa, eller andra socialt utsatta situationer. Stödet har gått till organisationer som Stadsmissionen, Röda Korset, Frälsningsarmén och Romska Ungdomsförbundet
  4. Förläng satsning mot årsrikas ensamhet under pandemin – Årsrika riskerar ensamhet och att isoleringen leder till en sämre psykisk hälsa. Under våren har vi sett insatser för att motverka detta, vilket nu behöver förlängas. Statsbidraget riktar sig till organisationer och stiftelser som driver projekt och verksamhet för att motverka ensamhet och isolering bland årsrika till följd av covid-19. Det kan till exempel handla om uppsökande verksamhet på telefon för att bryta isolering, hjälp med digitala möten eller hjälp med matinköp.

Läs intervjun med Juno Blom här.