Se alla

Låt företag skjuta upp skatten under den andra virusvågen

Måndag 23 november 2020

I dag ställer Liberalerna tre nya krav till regeringen: Inför nya skatteanstånd, inför ett kraftfullare omställningsstöd och inkludera fler småföretag i det särskilda omsättningsstödet för enskild firma.

Stora delar av samhället har på kort tid kastats tillbaka till samma eller större nedstängning än under krisens värsta månader i våras. Om detta inte snabbt möts med kraftfulla ekonomiska krisåtgärder riskeras jobb och företag att omintetgöras under kommande veckor.

– Nu har vi restriktioner som liknar de vi hade i mars och april och då är det rimligt att också stödet anpassas till det så att så många företag som möjligt kan få stöd, säger Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, till TT. 

Liberalerna, regeringen och Centerpartiet har tidigare meddelat ett antal krisåtgärder. Därtill stimuleras ekonomin under nästa år med stora skattesänkningar på jobb och företagande. Även om dessa åtgärder redan gjort mycket för att hjälpa företag genom krisen, samt lägger grunden för en återhämtning när smittspridningen avtar meddelar Liberalerna i dag att än fler åtgärder behöver presenteras här och nu.

Därför ställer Liberalerna i dag tre nya krav till regeringen:

1. Inför nya skatteanstånd

Liberalerna vill att företagen på nytt ges möjlighet att skjuta upp tre månaders skatteinbetalningar. Under våren gavs företag möjligheten att skjuta på inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Åtgärden har varit populär, hittills har Skatteverket fattat omkring 100 000 anståndsbeslut. Mot bakgrund av det försämrade smittoläget bedömer Liberalerna nu att nya möjligheter till anstånd krävs för att stärka likviditeten hos exempelvis restauranger, frisörer och detaljhandel. För att ge företagen tillräckliga planeringsförutsättningar bör anståndstiden direkt sättas till två år.

2. Ett kraftfullare omställningsstöd – sänk gränsen för omsättningstapp till 30 procent

Omställningsstödet bör förlängas och anpassas till skandinavisk nivå. I Danmark har företagen redan nu fått beskedet om ersättningar för omsättningsfall över 30 procent ända in i februari. När krisen förlängts och smittspridningen tilltar bör svenska företag få liknande besked.

3. Inkludera fler företag i omsättningsstödet till små företag

För att träffa små företag med en hög andel lönekostnader infördes ett särskilt omsättningsstöd till enskild firma under hösten. Med tiden har gränsen för de aktuella företagens nettoomsättning visat sig vara för högt satt för företagare med ojämna inkomster. Stödet bör därför förlängas med en ny nedregräns vid 185 000 i stället för dagens 200 000. Därutöver bör även Handelsbolag och Kommanditbolag med liknande kostnadsstruktur inkluderas i stödet.

Läs mer här.