Se alla

Liberalerna – en röst för sverigefinnar

Onsdag 3 september 2014

De nationella minoriteterna, varav sverigefinnarna är en av fem minoriteter, har lång historia i vårt land och har alla utsatts för en assimileringspolitik som innebar att de inte fick tala sitt språk eller utöva sin kultur. Detta är grunden till att det behövs en särskild politik för de nationella minoriteterna. Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Insatser som vi föreslår:

  • Öka antalet förvaltningsområden.
  • Öka kraven på förvaltningsområdena.
  • Öka insatserna för att erbjuda äldreomsorg och barnomsorg på finska.
  • Öka insatserna för att fler elever ska få lära sig finska.
  • Öka antalet behöriga minoritetsspråklärare.
  • Verka för en genomgång av vad som försvårar startande av svensk/finska skolor.
  • Öka informationsinsatser om de nationella minoriteterna och minoritetspolitiken.
  • Öka insatser avseende språk, media och kultur.