Se alla

Första spadtaget för European Spallation Source i Lund!

Tisdag 2 september 2014

Idag tog Jan Björklund och Danmarks forskningsminister Sofie Carsten Nielsen de första spadtagen för bygget av European Spallation Source i Lund.

European Spallation Source (ESS) är en europeisk forskningsanläggning som ska byggas i Lund. Sverige valdes till värdnation 2009 i kamp med andra länder och delar värdskapet med Danmark.

– ESS kommer att lyfta regionen till ett världsledande centrum för naturvetenskaplig forskning, säger Jan Björklund.